nl

Let op! Indien u behoort tot een van de volgende groepen:

 • Werknemers met twee of meerdere banen in twee of meerdere landen
 • Personen met een inkomen uit Duitsland dat minder bedraagt dan 450,00 Euro per maand (of in sommige gevallen meer dan 400,00 Euro, indien het werk is begonnen vóór 1 januari 2013)
 • Vrachtwagenchauffeurs in het kader van internationaal transport
 • (Hoog)leraren en docenten
 • Varend en vliegend personeel
 • Ambtenaren
 • Uitgezonden werknemers 
 • Zelfstandigen
 • Gepensioneerden
 • Studenten
 • Artiesten en sportbeoefenaars
 • Burgers van een land buiten de EU/EER  
 • Medewerkers van een niet-gouvernmentele organisatie (NGO)
 • Diplomatieke en consulaire ambtenaren
 • Commissarissen

is de informatie betreffende belastingen en sociale zekerheid niet (zonder meer) van toepassing op uw situatie. U wordt geadviseerd contact op te nemen met de adviseurs van de instanties en overheidsorganen, vermeld onder het menupunt “Belangrijke adressen”.